VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is het bewust stimuleren van kinderen in de leeftijd van twee tot en met vier jaar volgens een VVE-methode. In basis is VVE gericht op kinderen met een (taal)achterstand. Via speciale programma’s worden deze kinderen ‘bijgeschoold’ om een slechte start op de basisschool te voorkomen. VVE begint bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool.

 

Opleidingstraject La Luna

Sinds 2008 worden onze pedagogische medewerkers getraind in VVE. Om te borgen dat wij onze kwaliteit constant kunnen houden, is er geinvesteerd in een interne trainer. In februari 2014 was dit een feit. De trainer ondersteunt onze medewerkers om de methodiek in praktijk te brengen. De groep collega's die momenteel de opleiding volgt is erg leergierig en enthousiast. Zij nemen u graag mee op hun ontdekkingsreis, door wat zij leren en ervaren met u te delen. In een terugkerende nieuwsflits kunt u hun traject volgen,


                        Klik hier voor de Nieuwflits VVE; Ontwikkelingsgericht werken

VVE bij La Luna
Op drie van onze vestigingen werken wij met peuters volgens de VVE-Startblokken* methode:

 Het boek 'Startblokken in de kinderopvang, spel met 0 tot 4 jarigen' is mede tot stand gekomen door praktijkbijdragen vanuit ons kinderdagpaleis.

 

Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van peuters en jonge kinderen optimaal te stimuleren. Verschil met andere VVE programa's is, dat de pedagogische medewerkers geen gebruik maken van een vaststaand aanbod van taal en woordenschatoefeningen. De pedagogische medewerkers zijn er meer op gericht om aanknopingspunten te vinden bij de spelontwikkeling van de kinderen. Problemen oplossen, creativiteit en zelfstandig worden, zijn hierbij kernwoorden. Wij vinden het een voorwaarde dat de activiteiten aansluiten bij de ervaringen, behoeftes en belevingen van de peuters.

 

VVE bij La Luna is voor alle kinderen. Iedereen verdient de juiste aandacht!
 


 Van het Hof

30 september 2015
Nieuwsbrief La Luna september 2015
... lees verder

Snel naar...

Productaanbod Klik hier
Tarieven en openingstijden Klik hier
Oudermedezeggenschap Klik hier
Wet Kinderopvang Klik hier
Inschrijven Klik hier