VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is het bewust stimuleren van kinderen in de leeftijd van twee tot en met vier jaar volgens een VVE-methode. In basis is VVE gericht op kinderen met een (taal)achterstand. Via speciale programma’s worden deze kinderen ‘bijgeschoold’ om een slechte start op de basisschool te voorkomen. VVE begint bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool.

 

Opleidingstraject La Luna

Sinds 2008 worden onze pedagogische medewerkers getraind in VVE methode Startblokken. Om te borgen dat wij onze kwaliteit constant kunnen houden, is er geinvesteerd in een interne trainer. In februari 2014 was dit een feit. De trainer ondersteunt onze medewerkers om de methodiek in praktijk te brengen. De groep collega's die momenteel de opleiding volgt is erg leergierig en enthousiast. Zij nemen u graag mee op hun ontdekkingsreis, door wat zij leren en ervaren met u te delen. In een terugkerende nieuwsflits kunt u hun traject volgen,


                        Klik hier voor de Nieuwflits VVE; Ontwikkelingsgericht werken

Het boek 'Startblokken in de kinderopvang, spel met 0 tot 4 jarigen' is mede tot stand gekomen door praktijkbijdragen vanuit ons kinderdagpaleis.

 

VVE bij La Luna

Sinds het samengaan van de peuterspeelzalen met kinderopvang vanaf augustus 2015, is onze inzet van VVE breder geworden. Naast Startblokken, maken we gebruik van meerdere methodes, zoals bijvoorbeeld:

 

Uk en Puk - Piramide - Kaleidoscoop

 

De methodes hebben elk hun eigen kleur. Wat wij het belangrijkste vinden is de aansluiting vinden bij de kinderen. Worden de kinderen voldoende uitgedaagd en verrast? Voelen zij zich veilig en hebben zij veel plezier en lol tijdens de aangeboden activiteiten?

 

Naar onze mening kun je alleen dan " Leren Spelen en van Spelen Leren"

 

VVE bij Kinderdagpaleis La Luna is voor alle kinderen. Iedereen verdient de juiste aandacht!
 


 Van het Hof

Snel naar...

Productaanbod Klik hier
Oudermedezeggenschap Klik hier
Wet Kinderopvang Klik hier
Klik hier
La Luna Klik hier