Tarieven en openingstijden

Openingsstelling
De dagopvang- en NSO-vestigingen van ons kinderdagpaleis zijn open van maandag tot en met vrijdag. Uitzonderingen daarop vormen de nationale erkende feestdagen en een sluitingsweek tussen kerst en oud & nieuw.


Openingstijden
Gedurende de openingstellingen van onze vestigingen zijn de standaard openingstijden:
Bij de dagopvang (KDV) van 07:30 uur tot 18:30 uur*
Bij de naschoolse opvang (NSO) in de schoolweken van eind schooltijd tot 18:30 uur*
Bij de naschoolse opvang tijdens de schoolvakanties** van 07:30 tot aan 18:30 uur
Bij de voorschoolse opvang (VSO) in de schoolweken van 07:30* tot de start van school


(* U heeft de mogelijkheid om de opvangtijd te verlengen, zodat uw kind vanaf 07.00 en/of tot 19:00 wordt opgevangen.)
(**De openingstijden van de schoolvakanties gelden ook voor andere dagen dat de school gesloten is, zoals margedagen. Voorzover deze dagen vallen onder de openingsstelling van de vestigingen en indien u voor deze dagen gereserveerd heeft

Tarieven 2016***
 
 
Dagopvang (KDV)
 vanaf 
€ 6,99 per uur
Naschoolse opvang (NSO)
 vanaf
€ 6,98 per uur
Voorschoolse opvang (VSO)
 vanaf
€ 6,98 per uur
 
Tarieven schooljaar 2016-2017
 
 
Tussenschoolse opvang (TSO)  
Flex TSO
 
€ 2,87 per middag
€ 3,51 per middag
TSO extra/nood
 
€ 4,10 per middag

 

Tarieven 2017***
 
 
Dagopvang (KDV)
 vanaf 
€ 7,14 per uur
Naschoolse opvang (NSO)
 vanaf
€ 7,13 per uur
Voorschoolse opvang (VSO)
 vanaf
€ 7,13 per uur
 
 
 
Tarieven schooljaar 2016-2017
Tussenschoolse opvang (TSO)  
Flex TSO
 
€ 2,87 per middag
€ 3,51 per middag
TSO extra/nood
 
€ 4,10 per middag

(*** Houdt svp rekening met een minimum aantal af te nemen uren of dagdelen. U kunt onze opvang afnemen gedurende het gehele jaar( 51 weken), het gehele jaar m.u.v. 3 weken in de zomervakantie of alleen gedurende de schoolweken. ZIe ook Productaanbod .)

 

Heeft u vragen?
De medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing staan u graag te woord bij vragen over tarieven, plaatsingsvoorwaarden, kinderopvangtoeslag, enzovoort. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur op telefoonnummer 036-5450377 of per e-mail via planning@laluna.nl

Meer informatie 

Download hier de Tarieven peuterspeelzaalwerk 2017

Download hier de Tarieven KDV, peuteropvang, BSO en TSO 2017

Download hier de Sluitingsdata van 2016

 Van het Hof

Snel naar...

Inschrijven Klik hier
VVE Klik hier
Algemeen beleid Klik hier
Kindercentrumreglement Klik hier
Pedagogisch beleid Klik hier