Tarieven en openingstijden

Openingsstelling
De dagopvang- en NSO-vestigingen van ons kinderdagpaleis zijn open van maandag tot en met vrijdag. Uitzonderingen daarop vormen de nationale erkende feestdagen en een sluitingsweek tussen kerst en oud & nieuw.


Openingstijden
Gedurende de openingstellingen van onze vestigingen zijn de standaard openingstijden:
Bij de dagopvang (KDV) van 07:30 uur tot 18:30 uur*
Bij de naschoolse opvang (NSO) in de schoolweken van eind schooltijd tot 18:30 uur*
Bij de naschoolse opvang tijdens de schoolvakanties** van 07:30 tot aan 18:30 uur
Bij de voorschoolse opvang (VSO) in de schoolweken van 07:30* tot de start van school


(* U heeft de mogelijkheid om de opvangtijd te verlengen, zodat uw kind vanaf 07.00 en/of tot 19:00 wordt opgevangen.)
(**De openingstijden van de schoolvakanties gelden ook voor andere dagen dat de school gesloten is, zoals margedagen. Voorzover deze dagen vallen onder de openingsstelling van de vestigingen en indien u voor deze dagen gereserveerd heeft

Tarieven***
 
 
Dagopvang (KDV)
 vanaf 
€ 6,95 per uur
Naschoolse opvang (NSO)
 vanaf
€ 6,98 per uur
Voorschoolse opvang (VSO)
 vanaf
€ 6,98 per uur
 
 
 
Tussenschoolse opvang (TSO)
 
€ 3,44 per middag
TSO extra/nood
 
€ 6,00 per middag

 (*** Houdt svp rekening met een minimum aantal af te nemen uren of dagdelen. U kunt onze opvang afnemen gedurende het gehele jaar( 51 weken), het gehele jaar muv 3 weken in de zomervakantie of alleen gedurende de schoolweken. ZIe ook Productaanbod .)

Heeft u vragen?
De medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing staan u graag te woord bij vragen over tarieven, plaatsingsvoorwaarden, kinderopvangtoeslag, enzovoort. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur op telefoonnummer 036-5450377 of per e-mail via planning@laluna.nl

Meer informatie
Download hier de Tarieven KDV en Peuteropvang per 1 januari 2014

Download hier de Tarieven BSO en TSO  per 1 januari 2014

Download hier het Overzicht sluitingsdagen 2014

 Van het Hof

Snel naar...

Inschrijven Klik hier
VVE Klik hier
Algemeen beleid Klik hier
Kindercentrumreglement Klik hier
Pedagogisch beleid Klik hier