Algemeen beleid en voorwaarden

Totale kinderopvang
Kinderen in de leeftijd van nul jaar tot einde basisschoolleeftijd zijn bij ons van harte welkom, ongeacht hun afkomst of achtergrond.
Wij zorgen ervoor dat het uw kind aan niets ontbreekt in onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties.


Dagopvang (KDV)

Onze dagopvang vindt in verticale* groepen plaats met vaste pedagogisch medewerkers (groepsleiding). Wij plaatsen uw kind voor minimaal twee dagen op een groep zodat er een vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers kan groeien.

Peuterestafette
Voor een soepele overgang van opvang naar school
De overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool is een grote stap voor uw kind. Om die stap soepel te laten verlopen, geven wij de Peuterestafette mee. Dat is een overdrachtsinstrument voor school waarin wij onze visie op de ontwikkeling van uw kind beschrijven. Hoe beter de overdracht naar en samenwerking met school verloopt, hoe gemakkelijker uw peuter immers de stap naar school maakt.
Meer informatie vindt u via deze link naar de website van het Oké-punt.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO is een verzamelnaam voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Buitenschoolse opvang houdt ook in vakantieopvang van uw kind en opvang tijdens margedagen (zoals ADV-dagen).

  • De voorschoolse opvang (VSO) is bedoeld om kinderen op een verantwoorde en ontspannen manier op te vangen totdat school begint. Wij zorgen ervoor dat uw kind op tijd op school verschijnt.
  • De tussenschoolse opvang (TSO) is de opvang van uw kind tijdens de middagpauze (‘de overblijf’) op school. In opdracht van een aantal scholen verzorgen wij de tussenschoolse opvang (op school) met een team van eigen medewerkers.
  • Bij de naschoolse opvang (NSO) bieden wij kinderen na schooltijd een vertrouwde opvangplek met vaste pedagogisch medewerkers. Op de meeste NSO's werken wij met 8+ groepen. Dat doen wij om beter bij de belevingswereld van die kinderen te kunnen aansluiten.


Bij onze BSO's staan ontspanning en huiselijkheid voorop want het gaat immers om vrijetijdsbesteding!


*Toelichting verticale groepsopbouw

In een verticale groep worden kinderen van verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar gebracht. Er zijn kleine en grote kinderen die van elkaar leren, elkaar stimuleren en rekening houden met elkaars behoeften en mogelijkheden. Voordeel van een verticale groep is dat een kind meerdere jaren dezelfde pedagogisch medewerker kan hebben en met haar een hechte relatie kan opbouwen. 


Algemene voorwaarden

Hieronder een overzicht van de algemene voorwaarden en reglement KDV, BSO en peuterwerk.

Algemene voorwaarden
Reglement KDV en BSO
Reglement peuterwerkVan het Hof

Snel naar...

Productaanbod Klik hier
Oudermedezeggenschap Klik hier
Wet Kinderopvang Klik hier
Klik hier
La Luna Klik hier