Productaanbod

Wij bieden een compleet productaanbod om het verblijf van uw kind zo leuk en gevarieerd mogelijk te maken. Afgestemd op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van uw kind(eren), bieden wij hen daarmee een optimale begeleiding en stimulering in hun individuele groei. Dit kunt u laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie en dagritme, door de mogelijkheden waarin u deze opvang kunt afnemen.

  

Dagopvang, opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, voor 8, 11, of 12 uur per dag. Gedurende het gehele jaar (51 weken), het hele jaar muv drie weken in de zomervakantie (48 weken) of alleen gedurende de schoolweken (40 weken).
Peuteropvang*, opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder schooltijd*. Voor 7 uur per dag gedurende de schoolweken (40 weken)
 

Buitenschoolse opvang, opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar voorafgaande en aansluitend op de schooltijden. Dat zijn de:
Voorschoolse opvang, opvang voor aanvang schooltijd vanaf 07:00 uur dagelijks gedurende de schoolweken (40 weken)
Tussenschoolse opvang, opvang tijdens de middagpauze van de school dagelijks gedurende de schoolweken (40 weken)
Naschoolse opvang, opvang aansluitend op de eindtijd van school tot 18:30 dagelijks. Gedurende het gehele jaar incl. schoolvakanties (51 weken), het gehele jaar muv drie weken in de zomervakantie (48 weken) of alleen gedurende schoolweken (40 weken).
Margedagen opvang, opvang tijdens de studie/schoolvrije dagen, buiten de schoolvakanties.

 *Peuteropvang, Via VVE en peuteropvang vindt u meer informatie

 

Heeft u vragen?
De medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing staan u graag te woord bij vragen over onze producten. De afdeling is bereikbaar per e-mail via planning@laluna.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur op telefoonnummer 036-5450377 Van het Hof

Snel naar...

VVE Klik hier
Klik hier
Pedagogisch beleid Klik hier
Vestigingen Klik hier
Algemeen beleid en voorwaarden Klik hier