Overleg

Zodra uw kind geplaatst is, overleggen onze pedagogisch medewerkers regelmatig met u over de belevenissen van uw kind. Daarnaast informeren wij u ook in het algemeen over ons kinderdagpaleis en over ontwikkelingen in de kinderopvangbranche.

Overleg en informatie op kindniveau
Dagelijks breng- en haalmoment
Heen-en-weer-schriftje
Kindgesprek (9 maanden na plaatsing)
Documentatiemap (werkjes verzamelmap)
10-Minutengesprek (op aanvraag)

Overleg en informatie op algemeen niveau
Website (met toegang tot persoonlijke pagina)
Algemene nieuwsbrief ‘Nieuws van ’t Hof’
Vestigingsnieuwsbrief
Vestigingsmededelingenbord
Algemene ouder- en informatieavonden
Koffieochtenden of -middagenVan het Hof

Snel naar...

Algemeen beleid en voorwaarden Klik hier
Pedagogisch beleid Klik hier
Klik hier
Kindercentrumreglement Klik hier
Algemene leveringsvoorwaarden Klik hier