Dagindeling

Dagopvang
Op de dagopvanggroepen werken onze pedagogisch medewerkers met een vaste dagindeling. Dat zorgt ervoor dat de rust en regelmaat op de groepen gewaarborgd zijn.
Uw baby volgt daarbij zoveel mogelijk zijn eigen ritme op basis van de eet- en slaaptijden van thuis.

Een gemiddelde dag ziet er als volgt uit:
Tussen 07:00 en 09:30 uur - Brengmoment en vrij spelen kinderen *)
Tussen 09:30 en 10:00 uur - Fruit- en drinkmoment
Tussen 10:00 en 11:30 uur - Groepsprogramma
Tussen 11:30 en 12:30 uur - Warme maaltijd
Tussen 12:30 en 13:15 uur - Klaarmaken voor rustmoment
Tussen 13:15 en 15:00 uur - Rustmoment (om in te slapen, lezen, rustig te spelen)
Tussen 15:00 en 15:30 uur - Drinken en tussendoortje
Tussen 15:30 en 16:30 uur - Groepsprogramma
Tussen 16:30 en 17:00 uur - Broodmaaltijd
Tussen 17:00 en 19:00 uur - Vrij spelen en ophaalmoment kinderen *)

*) Voor u de gelegenheid om informatie uit te wisselen met onze pedagogisch medewerkers.

Het groepsprogramma voor uw dreumes of peuter bestaat uit activiteiten als (buiten) spelen, spelletjes doen, tekenen, knutselen, liedjes zingen, worden voorgelezen, puzzelen, wandelen, enzovoort (activiteiten als samen opruimen, handen wassen, plassen, verschonen, uit- en aankleden horen er natuurlijk ook bij). 

Naschoolse opvang
Na aankomst op de vestiging is er eerst een gezamenlijk rustmoment waarbij uw kind fruit eet en iets drinkt. Daarna overleggen de kinderen met elkaar en met de pedagogisch medewerkers wat zij gaan doen. Dat kan zijn knutselen, spelletjes doen, lezen, muziek, dansen, bouwen, verkleden, puzzelen, (buiten) spelen (knikkeren, poppenhoek en dergelijke), sporten, enzovoort. Rond 17:30 uur is het tijd voor de gezamenlijke warme maaltijd (klik hier voor een filmpje!).
 


 Van het Hof

Snel naar...

Algemeen beleid en voorwaarden Klik hier
Pedagogisch beleid Klik hier
Klik hier
Kindercentrumreglement Klik hier
Algemene leveringsvoorwaarden Klik hier