Nieuws van het Hof

23 juli 2012

MAATREGELEN KINDEROPVANG 2013

Kinderopvang helpt ouders werk, studie en kinderen te combineren. De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 2005 echter verdrievoudigd. Het kabinet wil de kinderopvang betaalbaar te houden. Dat betekent dat er moet worden bezuinigd.

Bezuinigingen kinderopvang 2012 en 2013

De bezuiniging is deels in 2012 gerealiseerd met een verhoging van de ouderbijdrage met 16,25% en de koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner.
Voor 2013 zal de rest van de bezuinigingsopgave worden ingevuld. De bezuiniging komt erop neer dat mensen met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 118.000 en hoger, vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Veranderingen voor doelgroepouders

Per 2013 verandert ook het één en ander voor de zogenoemde doelgroepouders. Dit zijn ouders die:
- niet werken;
- een traject naar werk volgen in het kader van hun re-integratie;
- of studeren;
- of een verplichte inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgen;
- of tienermoeder zijn.
Deze ouders moesten voorheen een deel van hun toeslag bij de gemeente of uitkeringsinstantie UWV aanvragen. Met ingang van 2013 wordt de gehele toeslag ook voor deze ouders door de Belastingdienst uitgekeerd.

Koppeling kinderopvangtoeslag aan traject naar werk
Voor doelgroepouders wordt het recht op kinderopvangtoeslag verbonden aan de duur en omvang van een traject naar werk.

Tijdstraject wetsvoorstel bezuinigingen kinderopvang
De wetswijziging is op 10 juli 2012 door de Eerste Kamer aangenomen.Bron: www.rijksoverheid.nlSnel naar...

Oudermedezeggenschap Klik hier
Wet Kinderopvang Klik hier
Brede School Klik hier
VVE Klik hier
Publicaties Klik hier

Van het Hof