Disclaimer

Wij stellen het op prijs dat u onze website bezoekt en geïnteresseerd bent in onze dienstverlening

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Kinderdagpaleis La Luna is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Kinderdagpaleis La Luna vrijwaart zich van alle juridische consequenties.


Alle op deze website geplaatste informatie en alle in deze website gebruikte broncodes zijn eigendom van Kinderdagpaleis La Luna. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt -op welke manier dan ook- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderdagpaleis La Luna.
 

Van het Hof

Snel naar...