Disclaimer

Wij stellen het op prijs dat u onze website bezoekt en geïnteresseerd bent in onze dienstverlening

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Kinderdagpaleis La Luna is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Kinderdagpaleis La Luna vrijwaart zich van alle juridische consequenties.


Alle op deze website geplaatste informatie en alle in deze website gebruikte broncodes zijn eigendom van Kinderdagpaleis La Luna. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt -op welke manier dan ook- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderdagpaleis La Luna.
 

Van het Hof

21 maart 2014
Nieuwsbrief La Luna maart 2014
... lees verder

20 februari 2014
NIEUW: peuteropvang en bso in...
Vanaf april 2014 biedt Kinderdagpaleis La Luna aan de Aprilstraat 105 professionele kinderopvang in de vorm van peuteropvang voor 2,5 tot 4 jarigen en voor- en naschoolse opvang voor basisschoolkinderen.... lees verder

Snel naar...